HGM1265/2008
ID intern unic:  329721
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1265
din  14.11.2008
cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor
Publicat : 21.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 208-209     art Nr : 1278
    MODIFICAT
    HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19
    HG125 din 06.02.18, MO40-47/09.02.18 art.144
    HG696 din 30.08.17, MO329/06.09.17 art.801
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG126 din 06.03.17, MO73-77/10.03.17 art.193
   
HG615 din 18.05.16, MO140-149/27.05.16 art.680
    HG797 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.889
    HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818
    HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170
    HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285
    HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443
    HG941 din 12.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1027
    HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635
    HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517
    HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729
    HG339 din 28.04.09, MO86-88/08.05.09 art.392
    În temeiul art.20 al Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    [Pct.1 modificat prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.1 modificat prin HG696 din 30.08.17, MO329/06.09.17 art.801]
    [Pct.1 modificat prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818]
   
[Pct.1 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    [Pct.1 modificat prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    [Pct.2 abrogat prin HG696 din 30.08.17, MO329/06.09.17 art.801]
    [Pct.2 modificat prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818]
    [Pct.2 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    [Pct.2 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    [Pct.2 modificat prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]

    [Pct.21 abrogat prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818]
    [Pct.21 introdus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    [Pct.3 abrogat prin HG696 din 30.08.17, MO329/06.09.17 art.801]
    [Pct.3 modificat prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    [Pct.3 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    [Pct.3 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    [Pct.3 în redacţia HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]

    4. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.8.

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                        Mariana Durleşteanu

    Nr. 1265. Chişinău, 14 noiembrie 2008.    [Anexa nr.1 abrogată prin HG696 din 30.08.17, MO329/06.09.17 art.801]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG615 din18.05.16, MO140-149/27.05.16 art.680]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG797 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.889]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG941 din 12.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1027]
    
[Anexa nr.1 modificată prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG446 din 28.05.10, MO87-90/04.06.10 art.517]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]
    
[Anexa nr.1 modificată prin HG339 din 28.04.09, MO86-88/08.05.09 art.392]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG696 din 30.08.17, MO329/06.09.17 art.801]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]

    [Anexa nr.3 abrogată prin HG696 din 30.08.17, MO329/06.09.17 art.801]
    [Anexa nr.3 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
   
    [Anexa nr.4 abrogată prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG549 din 28.06.10, MO114-116/06.07.10 art.635]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]


    [Anexa nr.5 abrogată prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG125 din 06.02.18, MO40-47/09.02.18 art.144]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG126 din 06.03.17, MO73-77/10.03.17 art.193]
    [Anexa nr.5 în redacția HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

    [Anexa nr.6 abrogată prin HG112 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.136; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.6 în redacția HG766 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.818]
    [Anexa nr.6 modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]

    [Anexa nr.7 abrogată prin HG696 din 30.08.17, MO329/06.09.17 art.801]
   
[Anexa nr.7 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Anexa nr.7 în redacţia HG615 din18.05.16, MO140-149/27.05.16 art.680]
    [Anexa nr.7 în redacţia HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    [Anexa nr.7 modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    [Anexa nr.7 în redacţia HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]


Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului nr.1265
din 14 noiembrie 2008

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.516 din 2 iunie 2005 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale aparatului central al Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.595).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.706 din 15 iulie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.516 din 2 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100, art.767).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1138 din 1 noiembrie 2005 „Cu privire la aprobarea regulamentelor Ministerului Finanţelor, Trezoreriei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.145-147, art.1211), cu excepţia alineatului patru al punctului 1 şi al punctului 3.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1126 din 29 septembrie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1138 din 1 noiembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.158-160, art.1218).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.55 din 19 ianuarie 2007 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.10-13, art.69).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.262 din 6 martie 2007 „Pentru aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1138 din 1 noiembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.249).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.1005 din 10 septembrie 2007 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1138 din 1 noiembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.146-148, art.1046).
    8. Punctele 3 şi 4 din „Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.335 din 21 martie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.63-65, art.406).