HGO1306/2008
ID intern unic:  329816
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1306
din  21.11.2008
cu privire la stabilirea conţinutului minim al truselor de
prim ajutor medical din dotarea autovehiculelor
Publicat : 28.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 1318     Data intrarii in vigoare : 28.01.2009
    În temeiul Legii nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103-106, art. 443) şi pentru sporirea securităţii participanţilor la traficul rutier, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă conţinutul minim al truselor de prim ajutor medical din dotarea autovehiculelor, conform anexei.
    2. Se stabileşte că dotarea autovehiculelor cu truse de prim ajutor medical este obligatorie.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 2 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                             Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                               Victor Stepaniuc
    Viceprim-ministru                                                               Valentin Mejinschi
    Ministrul sănătăţii                                                               Larisa Catrinici 
    Ministrul afacerilor interne                                                 Gheorghe Papuc
 
    Nr. 1306. Chişinău, 21 noiembrie 2008.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1306
din 21 noiembrie 2008

Conţinutul minim al truselor de prim ajutor medical din dotarea autovehiculelor
 
Nr. d/o
Denumirea medicamentelor şi consumabilelor
Cantitatea
I. Medicamente (denumirea comună internaţională)
1.

Amoniac, soluţie 10%, 10 ml

1 flacon
2.
Validol
10 comprimate
3.
Iod, soluţie cutanată
1 flacon
II. Consumabile
4.

Bandaj elastic pentru fixare

2 bucăţi
5.
Emplastru bactericid
3 bucăţi
6.
Emplastru simplu
1 bucată
7.
Faşă de tifon, 7 x 14 cm
3 bucăţi
8.
Faşă de tifon sterilă, 7 x 14 cm
2 bucăţi
9.
Foarfece
1 bucată
10.
Vată hidrofilă
100 gr.
11.

Garou de cauciuc pentru hemostază

1 bucată
12.
Hîrtie pentru notiţe
3 foi
13.
Lanternă
1 bucată
14.
Stilou sau creion
1 bucată