DPO1996/2008
ID intern unic:  330008
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1996
din  15.12.2008
privind conferirea titlului onorific
“Maestru în Artă” domnului Vladimir ANDRIEŞ
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 836
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate metodico-didactică şi de creaţie prodigioasă, contribuţie la promovarea tinerelor talente şi înaltă măiestrie profesională, domnului Vladimir ANDRIEŞ, conferenţiar universitar interimar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, şef partidă violă în Orchestra Naţională de Cameră, i se conferă titlul onorific “Maestru în Artă”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Vladimir VORONIN

    Nr. 1996-IV. Chişinău, 15 decembrie 2008.