*HGO520/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  330045
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 520
din  15.05.2006
privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani
pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale
Publicat : 26.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 79-82     art Nr : 568
În temeiul art. 7, art. 10 alin. (4) şi art. 12 alin. (6) din Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 249), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Normele de cheltuieli în bani privind asigurarea cu produse alimentare, medicamente şi materiale de pansament, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, produse igienico-sanitare, jocuri şi jucării a persoanelor cazate în instituţiile sociale de toate tipurile şi nivelurile, conform anexei.
2. Normele de cheltuieli în bani privind asigurarea cu produse alimentare, medicamente şi materiale de pansament, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, produse igienico-sanitare, jocuri şi jucării a persoanelor cazate în instituţiile sociale de toate tipurile şi nivelurile vor fi indexate anual, ţinînd cont de indicele general de creştere a preţurilor de consum în raport cu anul precedent.
3. Normele de cheltuieli aprobate prin prezenta hotărîre se vor aplica cu începere de la 1 ianuarie 2006.

PRIM-MINISTRU                                Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                                 Ion Ababii
Ministrul finanţelor                                 Mihail Pop
Ministrul economiei
şi comerţului                                            Valeriu Lazăr

Chişinău, 15 mai 2006.
Nr. 520.
    
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 520
din 15 mai 2006
Normele de cheltuieli în bani privind asigurarea cu produse alimentare, medicamente şi materiale de pansament, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, produse igienico-sanitare, jocuri şi jucării a persoanelor cazate în instituţiile sociale de toate tipurile şi nivelurile

Nr. d/o Tipurile de cheltuieli Normele de cheltuieli pentru o persoană pe an, lei
centreledereabilitare medico-socială (adulţi) azilurilepentrupersoaneîn vîrstă şipersoane cu disabilităţi (adulţi) azilurile pentru persoane cu disabilităţi (copii) centrele de plasament pentru copii în situaţii de risc1
pînă la 7 ani între 7 şi 16  ani pînă la 7 ani între 7 şi 16 ani
1. Produse alimentare (pe zi) 30,00 20,00 16,50 18,00 12,00 12,00
2. Medicamente şi materiale de pansament (pe zi) 4,85 2 3,80 3,80 3,80 0,80 0,80
3. îmbrăcăminte, încălţăminte şi inventar moale, inclusiv pe perioade:
o dată la 1 an 160,00 3 520,00 220,00 520,00 100,00 3 150,00 3
o dată la 2 ani 260,00 3 600,00 320,00 600,00 150,00 3 250,00 3
o dată la 3 ani 1 60,00 3 400,00 200,00 400,00 100,00 3 150,00 3
o dată la 4-6 ani 300,00 3 760,00 350,00 760,00 200,00 3 200,00 3
4. Produse igienico-sanitare 50,00 60,00 30,00 50,00 30,00 50,00
5. Literatură, jocuri
şi jucării 20,00 20,00 30,00 40,00 30,00 40,00
6. Mijloace pentru achitarea taxei de obţinere a buletinului de identitate, în caz de necesitate 130,00    130,00    130,00

Note:
1 Normele centrelor de plasament cu cazare permanentă pentru copii aflaţi în situaţii de risc se stabilesc la nivelul normelor azilurilor pentru persoane cu disabilităţi (copii).
2 Normele de medicamente şi materiale de pansament pentru secţiile de reabilitare după infarct miocardic şi ictus cerebral din centrele de reabilitare medico-socială (adulţi) se majorează cu 50 la sută în raport cu secţiile generale din aceste centre.
3 Pentru instituţiile sociale cu cazare temporară, precum centrele de reabilitare medico-socială (adulţi) şi centrele de plasament de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, se stabilesc norme provizorii numai la inventar moale (lenjerie de pat, saltele de vată, saltele cu efect ortopedic, perne), reieşind din numărul de paturi de bază din aceste instituţii.