LPO253/2008
ID intern unic:  330054
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 253
din  05.12.2008
pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea temporară
Publicat : 23.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 230-232     art Nr : 844
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1.  Republica Moldova aderă la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990.
    Art.2.  În conformitate cu articolul 24 alineatul 4 din convenţie, Republica Moldova acceptă toate anexele la aceasta, cu excepţia Anexei B.4 şi a Anexei B.8.
    Art.3.  În conformitate cu articolul 29 alineatul 1 din convenţie, Republica Moldova formulează următoarele rezerve:
    În temeiul articolului 18 alineatul 1 din Anexa A la convenţie, Republica Moldova nu va aplica prevederile referitoare la acceptarea carnetelor ATA pentru traficul poştal.
    În temeiul articolului 10 litera (b) din Anexa C la convenţie, Republica Moldova va aplica prevederile articolului 6 din Anexa C la convenţie referitoare la vehiculele rutiere cu motor pentru uz comercial şi mijloacele de transport de uz particular, solicitînd, în cazurile prevăzute de legislaţia naţională, constituirea unei garanţii.
    Art.4. În conformitate cu articolul 29 alineatul 1 din convenţie, se indică următoarele diferenţe dintre prevederile legislaţiei naţionale şi dispoziţiile anexelor la convenţie pentru care s-au formulat rezerve:
    Raportat la articolul 18 alineatul 1 din Anexa A la convenţie, traficul poştal nu este acoperit de legislaţia Republicii Moldova referitoare la carnetul ATA.
    Raportat la articolul 10 litera (b) din Anexa C la convenţie, în ceea ce priveşte vehiculele rutiere cu motor pentru uz comercial şi mijloacele de transport de uz particular, legislaţia Republicii Moldova prevede că pentru asigurarea plăţii obligaţiei vamale, în cazul în care, în conformitate cu reglementările vamale, se solicită constituirea unei garanţii, organul vamal are dreptul să solicite prezentarea acesteia.
    Art.5. Guvernul va desemna asociaţia emitentă şi asociaţia garantă şi va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor convenţiei menţionate.
    Art.6.  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de aderare.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Maria POSTOICO

    Nr.253-XVI. Chişinău, 5 decembrie 2008.