LPC274/2008
ID intern unic:  330184
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 274
din  18.12.2008
cu privire la modificarea articolului 1 din Legea
nr.124-XVI din 11 mai 2007 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului
Publicat : 31.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 237-240     art Nr : 874
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 1 din Legea nr.124-XVI din 11 mai 2007 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78–81, art.362) va avea următorul cuprins:
    "Art.1. – Se ratifică Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului, încheiată la Geneva la 21 mai 2003."
   
    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

    Nr.274-XVI. Chişinău, 18 decembrie 2008.