*LPO124/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  330272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 124
din  11.05.2007
pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului
Publicat : 08.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 78-81     art Nr : 362
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. - Se ratifică Convenţia-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului, încheiată la Geneva la 21 mai 2003, cu următoarele declaraţii:
    “Republica Moldova declară că, în contextul articolelor 4 (6), 17 şi 26 ale Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului, nu există interdicţii pentru creşterea tutunului, nici restricţii ce ţin de politicile naţionale de ajutorare a agricultorilor antrenaţi actualmente în această activitate.”
    “Suplimentar, Republica Moldova declară că numita Convenţie trebuie să fie un instrument eficace de mobilizare internaţională a resurselor financiare şi tehnice, orientat spre ajutorarea ţărilor în curs de dezvoltare şi a ţărilor cu economia de tranziţie, care ar face viabile activităţile alternative în domeniul vizat în contextul strategiilor naţionale de dezvoltare durabilă.”
    “Republica Moldova declară că nu va sprijini nici o propunere vizînd utilizarea Convenţiei în scopul aplicării practicilor discriminatorii în liberul schimb.”
“Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile Convenţiei se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova.”
    Art.2. - Ministerul Economiei şi Comerţului, în comun cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Serviciul Vamal, Serviciul Standardizare şi Metrologie, va elabora o Strategie naţională de control al tutunului.
    Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentele de ratificare.


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr.124-XVI. Chişinău, 11 mai 2007.