HGO69/2009
ID intern unic:  330545
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 69
din  30.01.2009
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea
articolului 21 din Legea nr. 94-XVI din 5 aprilie 2007
cu privire la reţeaua ecologică
Publicat : 03.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 22     art Nr : 95
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr. 94-XVI din 5 aprilie 2007 cu privire la reţeaua ecologică.

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI
    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                Igor Dodon
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                    Violeta Ivanov
    Ministrul justiţiei                                                           Vitalie Pîrlog

    Nr. 69. Chişinău, 30 ianuarie 2009.