HGC43/2009
ID intern unic:  330568
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 43
din  26.01.2009
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 03.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 19-21     art Nr : 83
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                          Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                            Larisa Catrinici
    Ministrul afacerilor interne                                              Gheorghe Papuc
    Ministrul justiţiei                                                              Vitalie Pîrlog

    Nr. 43. Chişinău, 26 ianuarie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.43
din 26 ianuarie 2009
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Tabelele şi listele substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1088 din 5 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 186-188, art.1278), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la Lista nr.1 din Tabelul I:
    poziţia „ - extract de cannabis” se exclude;
    poziţia „ - ulei de cannabis” se completează cu cuvintele „(sau de haşiş)”;
    poziţia „marihuană” se completează cu cuvintele „(amestec compus din părţile terminale a plantei de cînepă (cannabis) cu flori, frunze şi fără tulpina centrală, uscate sau umede, mărunţite sau întregi, ale diferitelor specii de cînepă care conţine tetrahidrocanabinol.)”;
    poziţia „Cannabis, plantă” se completează cu cuvintele „(plantă de cannabis cu sau fără rădăcină sau părţi ale plantei de cannabis care conţin tetrahidrocannabinol)”;
    poziţia „Efedron (metcatinon)” se completează cu cuvintele „(substanţă preparată artizanal din efedrină, pseudoefedrină sau din preparate care conţin efedrină sau pseudoefedrină)”;
    poziţia „Mac somniferum” se exclude;
    poziţia „ - pai de mac somniferum” se substituie cu poziţia
    „ - pai de mac (toate părţile diferitelor specii de mac, mărunţite sau întregi, uscate sau umede, cu excepţia seminţelor coapte, colectate prin diverse metode şi care conţin alcaloizi narcoactivi de opiu sau unul din ei)”;
    poziţia „ - extract din mac somniferum” se substituie cu poziţia
    „ - extract din mac (produs obţinut din paie de mac, prin orice metodă, bazată pe extracţia alcaloizilor narcotici activi ai opiului cu apă sau alţi solvenţi organici)”;
    poziţia „Mac somnifer, plantă” se substituie cu poziţia
    „Plantă de mac (în cazul în care conţine unul sau mai mulţi alcaloizi narcoactivi de opiu)”;
    poziţia „opium produs semifabricat” se exclude;
    2) Tabelul II:
    la Lista nr.1:
    poziţia „Codterpin” se exclude;
    poziţiile „Pastile a căror componenţă include codeină:
    Codeină fosfat 0,015 g; zahăr 0,25 g
    Codeină 0,01 g; zahăr 0,25 g
    Codeină fosfat 0,015 g; hidrocarbonat de sodiu 0,25 g
    Codeină 0,02 (0,01) g; hidrocarbonat de sodiu 0,2 g
    praf de iarbă termopsis 0,01 (0,02) g
    Codeină 0,02 g; hidrocarbonat de sodiu 0,2 g
    praf de iarbă termopsis 0,02 g
    rădăcină de lemn dulce 0,2 g
    Pastile Behterev
    Pepal
    Picături pentru stomac - componenţa:
    - tinctură de opium - 10,0 ml;
    - tinctură de mentă - 20,0 ml;
    - tinctură de pelin - 30,0 ml” se substituie cu poziţia:
    „Preparate medicamentoase a căror componenţă include nu mai puţin de 0,015 g codeină”;
    la Lista nr. 2 poziţia „Metamfetamin” se completează cu cuvintele „(substanţă preparată artizanal din efedrină, pseudoefedrină sau din preparate care conţin efedrină sau pseudoefedrină)”;
    3) la Lista nr.3 din Tabelul III:
    după poziţia „Aminorex” se introduce poziţia „Aprofen”;
    după poziţia „Etilamfetamin” se introduce poziţia „Fenazepam”;
    poziţiile „Aminazin”, „Haloperidol”, „Halotan”, „Teofedrină”, „Preparate, care conţin efedrină sau pseudoefedrină” se exclud;
    4) la Lista nr.1 din Tabelul IV:
    poziţia „1. Efedrină” se completează cu cuvintele “sau preparate care conţin efedrină”;
    poziţia „6. Pseudoefedrină” se completează cu cuvintele “sau preparate care conţin pseudoefedrină”;
    după poziţia „15. Fenilpropanolamină” se introduce poziţia „16. Fosfor roşu”.
    2. Lista substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006     (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.16-19, art.106), va avea următorul cuprins:

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr.79 din 23 ianuarie 2006

LISTA
substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel
de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora

    lista