*HGO79/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  330572
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 79
din  23.01.2006
privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a
plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit,
precum şi cantităţile acestora
Publicat : 27.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 16-19     art Nr : 106
    În scopul reglementării unor probleme ce ţin de contracararea traficului ilicit de substanţe narcotice, psihotrope şi plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, în temeiul alineatelor (4) şi (5) ale articolului 1341 al Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 128-129, art. 1012), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Lista substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                               Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                Gheorghe Papuc
    Ministrul sănătăţii
    şi protecţiei sociale                                              Ion Ababii
    Ministrul justiţiei                                                 Victoria Iftodi

    Chişinău, 23 ianuarie 2006.
    Nr. 79.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.79
din 23 ianuarie 2006

LISTA
substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel
de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora

Nr.
d/o
DENUMIREA SUBSTANŢEI
Cantităţi mici
(pînă la cantitatea indicată)
Cantităţi mari
(de la-pînă la)
 
2
3
4
 
I. Substanţe narcotice
 
1
Acetorfină
0.00002
0.00002g-0.002g 
 
2
Acetil-a-inetiIfentanil
0.00002
0.00002g-0.002g
 
3
a-meil fentanil
0.00002
0.00002g-0.002g
 
4
a-metiltiofentanil
0.00002
0.00002g-0.002g
 
5
p-bidroxifentanil
0.00002
0.00002g-0.002g
 
6
p-hidroxi-3-metilfentanil
 
 
 
7
Cannabis:
- răşina de cannnbis
-extract de cannabis
-ulei de canabis
-marihuană
          uscată
          verde
-haşişi
 
0,05g
0,1g
0,1g
 
2,0 g
14,0 g
0,5 g
 
0,05g -0,5g
0,1g -1,0g
0,1g -1,0g
 
2,0g -200g
14,0g - 500g
0,5g -50g
 
8
Coca frunte (foi de coca)
5,0g
5,0g -50,0g
 
9
Desomorfină
0,0001g
0,0001g -0,001g
 
10
Dronabinol şi izomerii lui
0,05g
0,05 -0,5g
 
11
Etorfină
0,00002g
0,00002g-0,002g
 
12
Efedron (metcatinon)
0,03g
0,03g-0,3g
 
13
Heroină
0,01g
0,01g-1g
 
14
Ketobemidon
0,1g
0,1g-1,0g
 
15
LSD,LSD-2S
0,0003g
0,0003g-0,003g
 
16
Mac somniferum
-pai de muc suniniferum
         uscată
         verde
- extract din mac somniferum
 
 
10,g
70,0g
0,5g
 
 
10,0g -200g
70,0g -700g
0,5g -5g
 
17
3-Metilfentalin
0,00002g
0,0002g -0,002g
 
18
3-Metiltiotentanil
0,00002g
0,00002g -0,002g
 
19
MPPP
0,0001g
0,0001g-0,001g
 
20
Opium (opiu brut)
0,1g
0,1g -1,0g
 
21
Opium acctilat
0,1g
0,1g-1,0g
 
22
Opium produs semifabricar
0,1g
0,1g-1,0g
 
23
Para-fluorofentanil
0,00002g
0,00002g-0,002g
 
24
PEPAP
0,0001 g
0,0001g-0,001g
 
25
Tiofentanil
0,00002g
0,00002g-0,0002g
 
26
Tetrahidrocannabinol şi izomerii lui
0,05g
0,05g-0,5g
 
27
Acetildihidrocodeină
0,001g
0,001g-0,01g
 
28
Acetilmetadolum
0,001g
0,001g-0,01g
 
29
Alfentanil
0,00002g
0,00002g-0,002g
 
30
Aliprodin
0,001g
0,001g-0,01g
 
31
Alfacetilmedadolum
0,001g
0,001g-0,01g
 
32
Alfameprodinum
0,001g
0,001g-0,01g
 
33
Alfametadolum
0,001g
0,001g-0,01g
 
34
Alfaprodinum
0,001g
0,001g-0,01g
 
35
Anileridinum
0,0005g
0,0005g-0,005g
 
36
Benzetidinum
0,0002g
0,0002g-0.002g
37
Benzilmorfină
0,001g
0,001g-0,01g
38
Betacetilmetadolum
0,001g
0,001g-0,01g
39
Betameprodin
0,001g
0,001g-0,01g
40
Betametadol
0,001g
0,001g-0,01g
41
Betaprodin
0,001g
0,001g-0,01g
42
Bezitramid
0,0005g
0,0005g-0,005g
43
Butorfanol
0,002 g
0,002 g-0,1g
44
Clonitazen
0,00002g
0,00002g-0,002g
45
Cocaina
0,15g
0,15g-1,5g
46
Codeină
0,1g
0,1g-1,0g
47
Codoxim
0,001g
0,001g-0,01g
48
Codterpin
0,2g
0,2g-2,0g
49
Dextramoramid
0,0005g
0,0005g-0,005g
50
Dextropropoxifen
0,1g
0,1g-1,0g
51
Diampromid
0,0001g
0,0001g -0,001g
52
Dietiltiambuten
0,002g
0,002g -0,02g
53
Difenoxin
0,0002g
0,0002g-0,002g
54
Dihidrocodeină
0,016g
0,016g-0,16g
55
Dihidroetorfina
0,001g
0,001g- 0,01g
56
Dihidromorfină
0,001g
0,001g-0,01g
57
Dimenoxadol
0,001g
0,001g-0,01g
58
Dimefeptanol
0,001g
0,001g-0,01g
59
Dimetilambuten
0,002g
0,002g-0,02g
60
Dioxafetil butirat (butirat de dioxafetil)
0,001g
0,001g-0,01g
61
Difenoxilat
0,001g
0,001g-0,01g
62
Dipipanon
0,001g
0,001g-0,01g
63
Drotebanol
0,01g
0,01g-0,1g
64
Eogonină
0,001g
0,001g-0,01g
65
Estocin
0,06g
0,06g -0,6g
66
Etaminal de sodiu
0,2g
0,2g -0,2g
67
Etilmetiltiambuten
0,002g
0,002g -0,02g
68
Etilmorfină
0,008g
0,008g-8,0g
69
Etonitazen
0,00002g
0,00002g -0,002g
70
Extract din nucă vomică
0,03g
0,03g -0,3g
71
Etoxeridin
0,001g
0,001g-0,01g
72
Fenadoxon
0,001 g
0,001 g -0,01g
73
Fenampromid
0,0001g
0,0001g-0,001g
74
Fenazocin
0,003g
0,003g-0,03g
75
Fenamorfan
0,0005g
0,0005g-0,05g
76
Fenoperidin
0,0002g
0,0002g -0,002g
77
Fentanil
0,002g
0,002g -0,02g
78
Folcodină
0,001g
0,001g-0,01g
79
Furetidin
0,005g
0,005g -0,05g
80
Hidrocodon
0,005g
0,005g-0,05g
81
Hidromorfinol
0,0001g
0,0001g -0,001g
82
Hidromorfon
0,001g
0,001g -0,01g
83
Hidroxipetidin
0,001g
0,001g-0,01g
84
Izumetadon
0,05g
0,05g-1,0g
85
Kat (foi)
20,0 g
20,0 g-200g
86
Levometorfan
0,002g
0,002g -0,02g
87
Levomeramid
0,0005g
0,0005g -0,05g
88
Levofenaciclomorfan
0,0005g
0,0005g -0,05g
89
Levorfanol
0,0005g
0,0005g-0,05g
90
Metazocin
0,001g
0,001g-0,01g
91
Metadon
0,05g
0,05g -1,0g
92
Metadon, produs intermediar
0,05g
0,05g -1,0g
93
Mitildezorfin
0,001g
0,001g -0,01g
94
Metildihidromorfin
0,001g
0,001g -0,01g
95
Metopon
0,0002g
0,0002g -0,002g
96
Monamid produs intermediar
0,00002g
0,00002g-0,002g
97
Morrfilong
0,01g
0,01g-0,8g
98
Morferidin
0,00002g
0,00002g -0,002g
99
Morfină
0,1g
0,1g -1,0g
100
Metobromură de morfină şi alţi derivaţi morfiniei cu azot pentavolent, inclusiv N -oximorfină produşi, unul dintre care este N-oxicodeină
0,0005g
0,0005g -0,005g
101
Morfină -N -oxid
0,0005g
0,0005g-0,005g
 
102
Mirofin
0,0005g
0,0005g-0,005g
 
103
Nicocodină
0,0005g
0,0005g-0,005g
 
104
Nicocodeină
0,0005g
0,0005g-0,005g
 
105
Nicodicodin
0,0005g
0,0005g-0,005g
 
106
Nicomorfină
0,0005g
0,0005g-0,005g
 
107
Noracimetadol
0,001g
0,001g-0,01g
 
108
Noreodeină
0,001g
0,001g-0,01g
 
109
Norlevorfanol
0,0005g
0,0005g-0,005g
 
110
Normeladon
0,001g
0,001g-0,01g
 
111
Nonmorfină
0,0005g
0,0005g-0,005g
 
112
Norpipanon
0,0005g
0,0005g-0,005g
 
113
Omnopon
0,03g
0,03g-3,0g
 
114
Opium* medicinal
0,5g
0,5-5,0g
 
115
Oxicodon
0,0002g
0,0002g-0,002g
 
116
Oximorfon
0,0002g
0,0002g-0,002g
 
117
Petidină
0,005g
0,005g-0,05g
 
118
Petidină , produs intermediar A
0,005g
0,005g-0,05g
 
119
Petidinfă, produs intermediar B
0,005g
0,005g-0,05g
 
120
Pelidină, produs intermediar C
0,005g
0,005g-0,05g
 
121
Piminodin
0,001g
0,001g-0,01g
 
122
Piritramid
0,015g
0,015g -1,5g
 
123
Proheptazin
0,003g
0,003g -0,03g
 
124
Properidin
0,003g
0,003g-0,03g
 
125
Propiram
0,003g
0,003g 0,03g
 
126
Codeină fosfat 0,015g; zahăr 0,25g
0,25g
0,25g-2,5g
 
127
Pastile a căror componenţa include codeină: Codeină,0,01g; zahăr 0,25g
 
Codeină fosfat 0,015g; hidrocarbonat de sodiu 0,25g
 
Codeină 0,02(0,01)g;hidrocarbonat de sodiu 0,2g;
praf de iarbă termopsis 0,01(0,02)g
 
Codeină 0,02 g, hidrocarbonat de sodiu 0,2 g, praf de iarbă termopsis 0,02g, (rădăcină de lemn dulce 0,2 g
 
0,25g
 
0,25g
 
0,2g
 
0,2g
 
0,25g-2,5g
 
0,25g-2,5g
 
0,2g-2,0g
 
0,2g-2,0g
 
128
Pastile Behterev
0,2g
0,2g-2,0g
 
129
Picături pentru stomac-componenta:
tinctură de opium -10,0 ml,
tinctură de mentă - 20,0 ml,
tinctură de pelin - 30,0 ml
1,0ml
 
1,0ml-50,0ml
 
130
Racemetorfan
0,002g
0,002g -0,02g
 
131
Racemoramid
0,0005g
0,0005g -0,005g
 
132
Racemorfan
0,0005g
0,0005g -0,005g
 
133
Soluţie"Exadol"
0,05g
0,05g-0,5g
 
134
Sombrevin
0,25g
0,25g -5,0g
 
135
Sufentanil
0,00001g
0,00001g-0,001g
 
136
Tebacon
0,0007g
0,0007g -0,007g
 
137
Tebaină
0,03g
0,03g -3,0g
 
138
Tilidin
0,05g
0,05g -5,0g
 
139
Trimeperidin (promedol)
0,02g
0,02g -2,0g
 
 
 
 
II. Substanţe psihotrope
 
1
Brolamfitanil, DOB
0,0005g
0,0005g -0,002g
 
2
Catinon
0,0005g
0,0005g -0,002g
 
3
DET
0,0005g
0,0005g -0,002g
 
4
DMA
0,0005g
0,0005g -0,002g
 
5
DMHP
0,05g
0,05g-5,0g
 
6
DMT
0,0005g
0,0005g -0,002g
 
7
DOET
0,0005g
0,0005g -0,002g
 
8
Eticiclidin, PCE
0,0001g
0,0001g -0,01g
 
9
Etriptamin
0,0005g
0,0005g -0,002g
 
10
MDMA
0,05g
0,05g-5,0g
 
11
Mescaline
0,05g
0,05g-5,0g
 
12
4-Metilaminorex
0,01g
0,01g-1,0g
 
13
MMDA
0,002g
0,002g-1,0g
 
14
N-eti MDA
0,002g
0,002g-1,0g
 
15
N-hidroxi MDA
0,002g
0,002g-1,0g
 
16
4-MTA (4-metiltioam fetamin)
0,002g
0,002g-1,0g
 
17
Parahexil
0,0002g
0,0002g -0,5g
 
18
PMA
0,002g
0,002g -1,0g
 
19
Psilocină, psilotsin
0,005g
0,005g-0,1g
 
20
Psilocibin
0,005g
0,005g-0,1g
 
21
Rolicictidin
0,0001g
0,0001g-0,01g
 
22
STP, DOM
0,005g
0,0005g-0,002g
 
23
Tenamfetamin, MDA
0,002g
0,002g-1,0g
 
24
Tenociclidin, TCP
0,0001g
0,0001g -0,01g
 
25
TMA
0,03g
0,03-0,3g
 
26
Amfetamin
0,1g
0,1g-1,0g
 
27
Amineptin
0,2g
0,2g-2,0g
 
28
2 CB-(4-Bromo-2,5-d metoxifentilentilamin)
0,05g
0,05g-1,0g
 
29
Delta-9-tetra-hidrocannahinol şi derivaţii lui
0,05g
0,05g-1,0g
 
30
Dexamfetamin
0,005g
0,005g-0,1g
 
31
Fenciclidin
0,005g
0,005g-0,1g
 
32
Fenmetrazin
0,05g
0,05g-1,0g
 
33
Fenetillin,PCP
0,015g
0,015g-0,15g
 
34
Levamfetamin
0,005g
0,005g-0,1g
 
35
Levametamfetamin
0,005
0,005g-0,1g
 
36
Mecloqualon
0,05g.
0,05g-5,0g
 
37
Metamfetamin
0,05g
0,05g-5,0g
 
38
Metamfetamină racemat
0,05g
0,05g-5,0g
 
39
Metaqualon
0,2g
0,2g-1,0g
 
40
Metilfenidat
0,03g
0,03g-0,3g
 
41
Secobarbital
0,075g
0,075g-0,75g
 
42
Zipeprol
0,01g
0,01g-1,0g
 
43
Amobarbital
0,1g
0,1g-3,0g
 
44
Buprenorfin
0,003g
0,003g-0,12g
 
45
Butalbital
0,075g
0,075g-0,75g
 
46
Catin
0,0005g
0,0005g-0,002g
 
47
Ciclobarbital
0,1g
0,1g-1,0g
 
48
Flunitrazepam
0,05g
0,05g-1,0g
 
49
Glutetimid
0,25g
0,25g-12,5g
 
50
Pentazocin
0,05g
0,05g-5,0g
 
51
Pentoborbital
0,1g
0,1g-1,0g
 
52
Alobarbital
0,1g
0,1g-1,0g
 
53
Alprazolam
0,001g
0,001g-0,5g
 
54
Afepramon
0,025g
0,025g-0,25g
 
55
Aminazin
0,25g
0,25g-2,5g
 
56
Aminorex
0,1g
0,1g-1,0g
 
57
Barbital
0,5g
0,5g-5,0g
 
58
Benzfetamin
0,025g
0,025g-0,25g
 
59
Bromazepam
0,01g
0,01g-0,1g
 
60
Brotizolam
0,00025g
0,00025g-0,0025g
 
61
Butobarbital
0,15g
0,15g-1,5g
 
62
Camazepam
0,03g
0,03g-0,5g
 
63
Chlordiazepoxid
0,03g
0,03g-0.5g
 
64
Ciclodol
0,02g
0,02g-1,0g
 
65
Clobazam
0,02g
0,02g-1,0g
 
66
Clofelin
0,05g
0,05g-1,0g
 
67
Clonazepam
0,008g
0,008g-0,2g
 
68
Chlorazepate
0,02g
0,02g-1,0g
 
69
Clotiazepam
0,015g
0,015g-0,1g
 
70
Cloxazolam
0,009g
0,009g-0,2g
 
71
Delorazepam
0,003g
0,003g-0,03g
 
72
Dlazepam
0,01g
0,01g-0,1g
 
73
Droperidol
0,005g
0,005g-0,05g
 
74
Dexrometorfan
0,06g
0,06g-0,6g
 
75
Estazolam
0,003g
0,003g-0,03g
 
76
Etelorvinol
0,5g
0,5g-5,0g
 
77
Etinamat
0,5g
0,5g-5,0g
 
78
Etil Loflazepat
0,002g
0,002g-1,0g
 
79
Etilamfetamin
0,002g
0,002g-1,0g
 
80
Fendimetrazin
0,05g
0,05g-2,0g
 
81
Fenobarbital
0,1g
0,1g-5,0g
 
82
Fentermin
0,01g
0,01g-0,1g
 
83
Fencamfamin
0,08g
0,08g-0,8g
 
84
Fenproporex
0,02g
0,02g-1,0g
 
85
Fludiazepam
0,00075g
0,00075g-0,075g
 
86
Flurazepam
0,03g
0,03g-0,3g
 
87
(GNB) Gamma-hidroxibuliric acid
2,0g
2,0g-50,0g
 
88
Halazepam
0,1g
0,1g-1,0g
 
89
Haloxazolam
0,0075g
0,0075g-0,75g
 
90
Haloperidol
0,02g
0,02g-1,0g
 
91
Halotan
10,0g
10,0g-100,0g
 
92
INN (Zolpidem)
0,01g
0,01g-0,1g
 
93
Ketaminum şi sărurile lui
0,1g
0,1g-5,0g
 
94
Ketazolam
0,03g
0,03g-1,0g
 
95
Lefetamin
0,075g
0,075g-0,75g
 
96
Loprazolam
0,001g
0,001g-0,1g
 
97
Lorazepam
0,0025g
0,0025g-1,0g
 
98
Lormetazepam
0,001g
0,001g-0,1g
 
99
Mazindol
0,002g
0,002g-1,0g
 
100
Medazepam
0,02g
0,02g-1,0g
 
101
Mefenorex
0,002g
0,002g-1,0g
 
102
Meprobamat
1,2g
1,2g-20,0g
 
103
Mezocarb
0,025g
0,025g-0,25g
 
104
Metilfenobarbital
0,1g
0,1g-1,0g
 
105
Metilprilon
0,02g
0,02g-1,0g
 
106
Midazolam
0,02g
0,02g-1,0g
 
107
Nimetazepam
0,005g
0,005-0.1
 
108
Nitrazepam
0,05g
0,05g-2.0g
 
109
Nordazepam
0,015g
0,015g-0,15g
 
110
(+)-norpseudoefedrina
0,15g
0,15g-1,5g
 
111
Oxazepam
0,05g
0,05g-2,0g
 
112
Oxazolam
0,04g
0,04g-2,0g
 
113
Pemolin
0,04g
0,04g-2,0g
 
114
Pinazepam
0,015g
0,015g-0,15g
 
115
Pipradrol
0,1g
0,01g-0,1g
 
116
Prazepam
0,03g
0.03g-1.0g
 
117
Pirovaloron
0,01g
0.01g-0.1g
 
118
Prparate ce contin efedrină sau pseudoefedrina
50,0 ml.(0,06g)
50,0 ml.-500ml. 0,06g-0,6g
 
119
Secbutabarbital
0,1g
0,1g-1,0g
 
120
Temazepam
0,02g
0,02g-1,0g
 
121
Teofedrin
10 pastile
11-50 pastile
 
122
Tetrazepam
0,1g
0,1g-1,0g
 
123
Tiopental de sodiu
1,0g
1,0g-10,0g
 
124
Tramadol
0,25g
0,25g-4,0g
 
125
Triazolam
0,00025g
0,00025g-0,005g
 
126
Vinilbital
0,15g
0,15g-1,5g
 
127
Zopiclon
0,015g
0,015g-1,5g
 
III:Plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope
 
1

Plantele care nu cresc pe teritoriul Moldovei din cauza condiţiilor climaterice şi care sînt interzise pentru cultivare pe teritoriul Moldovei :

a) planta de coca
b)kat
 
 
 
O planta
Oplanta
 
 
 
2-5 planta
2-5 planta
 
2

Plantele care cresc pe teritoriul Moldovei şi sînt interzise pentru cultivare pe teritoriul Moldovei sau necesita autorizatie speciala:

a) plantă de mac (indiferent de faza de vegetaţie)
b) planta de cînepă (indiferent de faza de vegetaţie)
 
 
 
50 plante
2 plante
 
 
 
51-150plante
3-30 plante
 
3

Plantele ce contin precursori şi nu cresc pe teritoriul Moldovei din cauza conditiilor climaterice şi care sunt interzise pentru cultivare pe teritoriul Moldovei sau necesita autorizaţie specială:

plantă de efedră
 
 
 
 
O planta
 
 
 
 
2-5 planta
 


 
    NOTE:

    1. Cultivarea plantelor specificate este periculoasă nu numai din punct de vedre că sunt folosite ca materie primă pentru extragerea substantelor narcotice, dar şi ca acţiune ilegală.

    2. La determinarea cantităţilor de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori, care au fost depistate în circulaţie ilegală în formă de extracte şi soluţii îmbibate în tampoane, tifon, bandaj, este necesar săa fie extrasă substanţa concretă, cu calcularea substanţei uscate cantităţilor corespunzătoare pentru substanţa respectivă.

    3. Cantităţile mici, mari sau deosebit de mari ale analoagelor substanţelor narcotice sau psihotrope carespund cantităţilor calculate ale substanţelor narcotice sau psihotrope enumerate.

    4. Cantităţile mari de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori, care au fost depistate în circulaţie ilegală, se consideră cantităţile ce depăşesc cantităţile mici pînă la cantităţile maxime indicate în cheia cantităţilor mari.

    5. Cantităţile deosebit de mari de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori, care au fost depistate în circulaţia ilegală, se consideră cantităţile ce depăşesc cantităţile mari.