HGM102/2009
ID intern unic:  330663
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 102
din  09.02.2009
privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei naţionale de
negociatori a
Acordului de Asociere al Republicii Moldova cu
 Uniunea Europeană
Publicat : 13.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 130
    MODIFICAT
    HG294 din 26.04.11, MO70-73/29.04.11 art.326

    NOTĂ:
    În titlul şi pe parcursul întregului text al hotărîrii şi anexei, sintagma „noului Acord” se substituie cu sintagma “Acordului de Asociere” prin HG294 din 26.04.11, MO70-73/29.04.11 art.326

    În baza articolului 18 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă componenţa nominală a delegaţiei naţionale de negociatori a Acordului de Asociereal Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, conform anexei.
    2. Activitatea de secretariat şi susţinerea tehnico-informaţională a procesului de negocieri vor fi efectuate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    21. Organizarea logisticii eficiente şi constructive a procesului de negocieri a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (ZLSAC) este asigurată de  Ministerul Economiei,  prin intermediul Grupului de lucru ZLSAC, ca parte componentă a Grupului de lucru nr.III “Cooperare economică, sectorială şi financiară” al Acordului de Asociere”
    [Pct.21 introdus prin HG294 din 26.04.11, MO70-73/29.04.11 art.326]
    3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor delegaţiei din funcţiile publice deţinute, atribuţiile acestora în cadrul delegaţiei de negociatori vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a fi emisă o nouă hotărîre de Guvern.

    PRIM-MINISTRU                                                               Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru, ministrul
    economiei şi comerţului                                                        Igor Dodon
    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor
    externe şi integrării europene                                              Andrei Stratan

    Nr. 102. Chişinău, 9 februarie 2009.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 102
din 9 februarie 2009
Componenţa nominală
a delegaţiei naţionale de negociatori a Acordului de Asociere
al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

    LEANCĂ Iurie                   -    viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe
                                                    şi integrării europene, şef al delegaţiei
    GHERMAN Natalia           -    viceministru al afacerilor externe şi integrării europene,
                                                    şef adjunct al delegaţiei şi negociator-şef
    CALMÎC Octavian            -    viceministru al economiei şi comerţului, negociator-şef
                                                   adjunct
    EFRIM Oleg                      -    viceministru al justiţiei, negociator-şef adjunct
    GHEORGHIU Valeriu        -    şef al Departamentului integrare europeană, Ministerul
                                                    Afacerilor Externe şi Integrării Europene, secretar al
                                                    delegaţiei
    BARBĂNEAGRĂ Victor   -    viceministru al finanţelor
    GUŢU Viorel                      -    viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    HANDRABURA Loretta    -    viceministru al educaţiei
    URSACHI Dumitru             -    viceministru al afacerilor interne
    GHERASIM Boris              -    viceministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor
    SOLTAN Viorel                 -    viceministru al sănătăţii
    SAINCIUC Sergiu             -    viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    CUJBĂ Daniela                  -    Ambasador, şef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă
                                                    Uniunea Europeană
    BALIŢCHI Tudor              -    director general al Serviciului Vamal
    SPOIALĂ Lucia                 -    director general al Biroului Naţional de Statistică
    MOLOŞAG Marin             -    prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei
    DOINA Aurica                   -    vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
    CĂRARE Viorica               -    director general al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
                                                    Concurenţei
    SUCEVEANU Natalia       -    director al Centrului de Armonizare a Legislaţiei
    BĂLAN Gheorghe             -    şef al Biroului pentru reintegrare”.
    [Anexa în redacţia HG294 din 26.04.11, MO70-73/29.04.11 art.326]