HCECC2135/2009
ID intern unic:  330785
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2135
din  12.02.2009
pentru modificarea Regulamentului cu privire la acreditarea
reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe
lîngă Comisia Electorală Centrală
Publicat : 20.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 37-40     art Nr : 146     Data intrarii in vigoare : 12.02.2009
    În conformitate cu art.18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Comisia Electorală Centrală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 172 din 21 martie 2006, se modifică după cum urmează:
    Punctul 6  se  expune în următoarea redacţie:
    „Comisia Electorală Centrală eliberează legitimaţii de acreditare nominale şi la purtător (de tip transferabil).
    a) acreditarea nominală este valabilă la prezentarea actului de identitate. Termenul de valabilitate expiră o dată cu expirarea mandatului Comisiei;
    b) acreditarea la purtător se acordă la solicitarea instituţiei de informare în masă şi este valabilă la prezentarea legitimaţiei de serviciu şi a actului de identitate. Termenul de valabilitate expiră o dată cu expirarea mandatului Comisiei.”
    Punctul 9 se expune în următoarea redacţie:
    „Legitimaţia de acreditare nominală se înmînează personal titularului, iar legitimaţia de tip transferabil  – reprezentanţilor conducerii instituţiei de informare în masă respective. ”
     2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PRŞEDINTELE
    COMISIEI ELECTORALE CENTRALE                            Eugeniu ŞTIRBU

    Secretarul
    Comisiei Electorale Centrale                                                 Iurie  Ciocan

    Nr. 2135. Chişinău, 12 februarie 2009.