LPC22/2009
ID intern unic:  330851
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 22
din  03.02.2009
pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII
din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie
de asistenţă medicală
Publicat : 27.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 45-46     art Nr : 127
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 4 alineatul (4) din Legea nr.1585-XIII  din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38–39, art.280), cu modificările ulterioare, se completează cu litera n) cu următorul cuprins:
    „n) persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Marian  LUPU

    Nr.22-XVI. Chişinău, 3 februarie 2009.