*HGO98/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  330869
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 98
din  09.02.2009
cu privire la repartizarea pe tipuri de destinaţii a mijloacelor
 fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
Publicat : 17.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 140
    În vederea executării prevederilor art. 4 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 244-XVI din 21 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 223-225, art. 824), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Mijloacele fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, în sumă de 313,5 milioane de lei, se repartizează pe tipuri de destinaţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 312-XVI din 25 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 7-9, art. 18), după cum urmează:
    1) Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare – 230 milioane lei, şi anume:
    a) 5 milioane lei – pentru susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice;
    b) 50 milioane lei – pentru subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale);
    c) 25 milioane lei – pentru subvenţionarea asigurării de riscuri în agricultură;
    d) 150 milioane lei – pentru stimularea investiţiilor capitale, inclusiv:
    50 milioane lei – pentru stimularea investiţiilor la înfiinţarea plantaţiilor pomicole, dintre care 8 milioane lei – pentru înfiinţarea plantaţiilor nucifere;
    45 milioane lei – pentru stimularea investiţiilor în producerea de legume pe teren protejat şi procurarea de echipament şi utilaj pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere;
    25 milioane lei – pentru stimularea investiţiilor în sectorul zootehnic;
    30 milioane lei – pentru stimularea investiţiilor în procurarea tehnicii, utilajului agricol şi echipamentului de irigare;
    2) Întreprinderii de Stat “Moldresurse” – 23,5 milioane lei pentru stimularea creării staţiunilor tehnologice de maşini;
    3) Agenţiei de Stat “Apele Moldovei” – 10 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor de pompare a apei;
    4) Ministerului Finanţelor, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat – 50 milioane lei pentru subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie.

    PRIM-MINISTRU                                                          Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                 Anatolie Gorodenco
    Ministrul finanţelor                                                          Mariana Durleşteanu

    Nr. 98. Chişinău, 9 februarie 2009.