RMO49/2009
Внутренний номер:  330905
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПОПРАВКА Nr. 49
от  06.03.2009
RECTIFICARE
Опубликован : 06.03.2009 в Monitorul Oficial Nr. 49-50     статья № : 10
    În Legea nr. 306-XVI din 25 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 30-33, art. 77, la art. VI punctul 2 alineatul patru, în loc de „colegiului de calificare” se va citi „colegiului disciplinar”.