HGC172/2009
ID intern unic:  330955
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 172
din  02.03.2009
pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1449
din 24 decembrie 2007 “Privind carnetul de muncă”

Publicat : 10.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 51-52     art Nr : 221
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 3 din Regulamentul privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007 “Privind carnetul de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 5-7, art. 23), se completează cu un alineat nou, avînd următorul cuprins:
    “Deţinerea mai multor carnete de muncă de model nou atrage nulitate de drept a înscrierilor din toate carnetele de muncă deţinute, cu excepţia celui eliberat iniţial şi a celui întocmit suplimentar potrivit punctului 10 din prezentul Regulament”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 172. Chişinău, 2 martie 2009.