HGC213/2009
ID intern unic:  331083
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 213
din  13.03.2009
cu privire la modificarea Regulamentului privind prescrierea
 medicamentelor compensate pentru tratamentul în condiţii de
ambulator al persoanelor asigurate
Publicat : 20.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 261
    În temeiul articolului 181 din Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59-61, art. 200), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 13 din Regulamentul privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratamentul în condiţii de ambulator al persoanelor asigurate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 “Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările ulterioare, cuvintele “o cură lunară” se substituie cu cuvintele “două luni”.

    PRIM-MINISTRU                                                                     Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                    Mariana Durleşteanu

    Nr. 213. Chişinău, 13 martie 2009.