HGA246/2009
ID intern unic:  331213
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 246
din  01.04.2009
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006
Publicat : 07.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 68     art Nr : 297
    Abrogată prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Compartimentul „Departamentul de executare de pe lîngă Ministerul Justiţiei” din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 “Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75-78, art. 566), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) titlul va avea următorul cuprins: “Departamentul de executare”;
    2) ultimele trei poziţii vor avea următorul cuprins:

„Executor judecătoresc principal;

consilier de probaţiune principal;

specialist principal

900-1400
850-1300
Executor judecătoresc superior;
consilier de probaţiune superior;
specialist coordonator
850-1300
800-1200

Executor judecătoresc;

consilier de probaţiune; specialist

800-1200
750-1100"

   3) la punctele 1 şi 4 din note, după cuvintele “executorii judecătoreşti” se introduc cuvintele “consilierii de probaţiune”, la cazul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                                    Vitalie Pîrlog
    Ministrul finanţelor                                                                 Mariana Durleşteanu

    Nr. 246. Chişinău, 1 aprilie 2009.