HGO551/2009
ID intern unic:  332233
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 551
din  09.09.2009
cu privire la eliberarea din funcţie a dlui Ion CHICU
Publicat : 11.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 140-141     art Nr : 612
    În conformitate cu Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se eliberează (de la 14 septembrie 2009) dl Ion CHICU din funcţia de consilier principal de stat al Prim-ministrului.

    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 551. Chişinău, 9 septembrie 2009.