HGC558/2009
ID intern unic:  332262
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 558
din  10.09.2009
pentru completarea  Hotărîrii Guvernului nr. 1083
din 26 octombrie 2000
Publicat : 14.09.2009 în Monitorul Oficial Nr. 142     art Nr : 620
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din  26 octombrie 2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.1192), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu punctul 21, cu următorul cuprins:
    „21. Se stabileşte că achitarea în anul 2009 a ajutorului material unic beneficiarilor de alocaţii lunare de stat, stabilite conform Legii nr.121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie, se va efectua prin intermediul  Casei Naţionale de Asigurări Sociale”.

    PRIM-MINISTRU                                                     Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                      Galina Balmoş
    Ministrul finanţelor                                                     Mariana Durleşteanu

    Nr. 558. Chişinău, 10 septembrie 2009.