LPC31/2009
ID intern unic:  332401
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 31
din  07.10.2009
pentru modificarea şi  completarea Legii viei şi vinului
nr.57-XVI din 10 martie 2006
Publicat : 13.10.2009 în Monitorul Oficial Nr. 155     art Nr : 433
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75–78, art.314), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Vinurile şi produsele pe bază de must şi vin se comercializează îmbuteliate sau în vrac. Îmbutelierea este obligatorie în cazul sucurilor de struguri, vinurilor, divinului şi brandy cu denumire de origine şi cu indicaţie geografică, precum şi în cazul unor vinuri speciale, conform reglementărilor tehnice pertinente.”
    2. La articolul 27 alineatul (3):
    litera f) va avea următorul cuprins:
    “f) exportul distilatelor de vin şi divinului în vrac cu vîrsta de maturare de 6 ani şi mai mare, divinului şi brandy în vrac cu denumire de origine şi cu indicaţie geografică indiferent de vîrstă;”
    alineatul se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    “i) comercializarea cu amănuntul pe piaţa internă a divinului şi brandy în vrac.”
    Art.II. – Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Mihai  GHIMPU

    Nr.31-XVIII.  Chişinău, 7 octombrie 2009.