*HGO1394/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  332663
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1394
din  12.12.2007
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni
 pentru implementarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007
privind achiziţiile publice
Publicat : 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202     art Nr : 1450
    În vederea implementării şi executării prevederilor Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 470), precum şi pentru asigurarea transparenţei, obiectivităţii şi eficacităţii realizării achiziţiilor publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru implementarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (se anexează).
    2. Supravegherea, controlul şi coordonarea procesului de implementare şi executare a Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice se pun în sarcina Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare.
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale implicate în realizarea acţiunilor prevăzute în Planul nominalizat vor informa despre măsurile întreprinse Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare, care, la rîndul său, va raporta lunar Guvernului despre executarea prezentei hotărîri.


    PRIM-MINISTRU                                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul  economiei şi comerţului                                       Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                Mihail Pop
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                       Vladimir Molojen

    Nr. 1394. Chişinău, 12 decembrie 2007
.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1394
din 12 decembrie 2007

PLANUL DE ACŢIUNI
pentru implementarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007  privind achiziţiile publice

  

     planul
    planul