HGO680/2009
ID intern unic:  332728
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 680
din  13.11.2009
privind Mandatul şi proiectul Acordului între
Republica Moldova şi Comunităţile Europene
Publicat : 20.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 758
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de Mandatul şi proiectul Acordului între Republica Moldova şi Comunităţile Europene.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va prezenta Preşedintelui Republicii Moldova, în conformitate cu articolul 86 alineatul (1) din Constituţia Republicii Moldova şi articolul 7 din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, setul de documente pentru iniţierea negocierilor.

    PRIM-MINISTRU                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                          Iurie Leancă

    Nr. 680. Chişinău, 13 noiembrie 2009.