HGM689/2009
ID intern unic:  332738
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 689
din  13.11.2009
cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor
Publicat : 20.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 767
    MODIFICAT
   
HG107 din 15.02.16, MO38-42/19.02.16 art.133
   
HG604 din 02.09.15, MO253/04.09.15 art.693
   
HG433 din 28.06.13, MO141-144/05.07.13 art.523
    HG87 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11 art.119
    În scopul executării Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8) şi Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.46-II din 17 februarie 1997 „Privind asigurarea dreptului cetăţenilor la petiţionare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.13-14, art.149), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte că audienţa cetăţenilor se efectuează astfel:
    a) la Guvernul Republicii Moldova:
    dl Pavel FILIP, Prim-ministru – a treia zi de luni a lunii curente;
    dl Gheorghe BREGA, viceprim-ministru, responsabil de coordonarea activităţii în sfera socială – prima zi de luni a lunii curente;
    dl Gheorghe BĂLAN, viceprim-ministru, responsabil de realizarea politicilor pentru reintegrarea ţării – a doua zi de luni a lunii curente;
    dl Octavian CALMÎC, viceprim-ministru, ministrul economiei, şi dl Andrei GALBUR, viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe şi integrării europene – conform programului stabilit la ministere;
    Înscrierea solicitanţilor pentru audienţă la Prim-ministru, şi viceprim-miniştri se efectuează de către colaboratorii Secţiei petiţii, în temeiul demersului în scris, de comun acord cu consilierii;
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HG107 din 15.02.16, MO38-42/19.02.16 art.133]
   
[Pct.1 lit.a) modificată prin HG604 din 02.09.15, MO253/04.09.15 art.693]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HG433 din 28.06.13, MO141-144/05.07.13 art.523]
    [Pct.1 lit.a) modificată prin HG87 din 18.02.11, MO32-33/25.02.11art.119]
    b) la ministere şi alte autorităţi administrative centrale:
    miniştrii şi conducătorii altor autorităţi administrative centrale – în prima şi a treia zi de luni a lunii curente;
    viceminiştrii şi adjuncţii conducătorilor altor autorităţi administrative centrale – în prima şi a doua zi de luni a lunii curente;
    conducătorii şi adjuncţii conducătorilor subdiviziunilor structurale – în fiecare zi de marţi şi de joi, conform programului de lucru.
    Se recomandă conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea să stabilească audienţa cetăţenilor în fiecare zi de luni a lunii curente.
    2. Conducătorii ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale:
    vor ţine la un control strict evidenţa şi examinarea petiţiilor, precum şi respectarea programului de audienţă;
    vor lua sistematic în dezbatere rezultatele examinării petiţiilor şi primirii cetăţenilor în audienţă, prezentînd Guvernului informaţia anuală, pînă la 20 ianuarie a anului ce urmează după anul gestionar.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir  FILAT

    Nr. 689. Chişinău, 13 noiembrie 2009.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.689
din 13 noiembrie  2009 
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 533 din 6 iunie 2005 „Cu privire la organizarea audienţei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art. 564).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1234 din 30 noiembrie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.533 din 6 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.1337).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1291 din 26 noiembrie 2007 „Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.533 din 6 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184-187, art.1333). 
    4. Hotărîrea Guvernului nr.142 din 13 februarie 2008 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.533 din 6 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.34-36, art. 211). 
    5. Hotărîrea Guvernului nr.606 din 16 mai 2008 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.533 din 6 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.90, art. 595).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.1245 din 7 noiembrie 2008 „Cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.533 din 6 iunie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr.204-205, art. 1255).