HGC768/2009
ID intern unic:  332893
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 768
din  26.11.2009
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 173     art Nr : 850
    În conformitate cu Legea nr. 21-XVIII din 18 septembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 149, art. 412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, ministrul economiei              Valeriu Lazar
    Ministrul sănătăţii                                                Vladimir Hotineanu
    Ministrul educaţiei                                               Leonid Bujor

    Nr. 768. Chişinău, 26 noiembrie 2009.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 768 din 26 noiembrie 2009
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctele 16 şi 32 ale Statutului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 156  din  11 februarie 2002  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 27-28, art. 232),  cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei”.
    2. În tot textul Contractului-tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1636  din  18 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178-181, art. 1792), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătăţii”.
    3. La punctul 2 al  Hotărîrii Guvernului nr. 277 din 13 martie 2003 „Despre aprobarea Programului naţional de combatere şi profilaxie a holerei şi altor boli diareice acute pentru anii 2003-2010” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 50-53, art. 299) sintagma „Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului”.
    4. La capitolul „10. Responsabilităţi” al Strategiei Naţionale a sănătăţii reproducerii”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 26 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-122, art. 990), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educaţiei  şi Ministerul Tineretului şi Sportului”.
    5. În tot textul Programului naţional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pe anii 2006-2010, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 5 septembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art. 1048), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educaţiei”.
    6. În Strategia XII compartimentul „Executorii principali ai Programului” din Programul naţional de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2006-2010, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1409 din 30 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 16-19, art. 87), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educaţiei”.