HGO773/2009
ID intern unic:  332897
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 773
din  27.11.2009
privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar
pe economie, prognozat pentru anul 2010
Publicat : 01.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 173     art Nr : 854
    În conformitate cu art.21 alin.(4) din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2010, în mărime de 2950 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, ministrul economiei                          Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                          Veaceslav Negruţa

    Nr. 773. Chişinău, 27 noiembrie 2009.