*HGO558/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  332907
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 558
din  18.05.2007
cu privire la aprobarea modelelor unice ale formularelor
tipizate ale actelor de stare civilă
Publicat : 01.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 594
    În vederea executării prevederilor art. 72 alin. (2) al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97-99, art. 765), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul sporirii gradului de protecţie a formularelor actelor de stare civilă,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se pun în aplicare, la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, modelele unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilă:
    actul de naştere, conform anexei nr. 1;
    actul de căsătorie, conform anexei nr. 2;
    actul de divorţ, conform anexei nr. 3;
    actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, conform anexei nr. 4;
    actul de deces, conform anexei nr. 5.
    2. Actele de stare civilă întocmite anterior se consideră valabile.
    3. Ministerul Dezvoltării Informaţionale va asigura tipărirea formularelor actelor de stare civilă de model nou şi distribuirea acestora organelor de stare civilă din ţară.


    PRIM-MINISTRU                                                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                              Vladimir Molojen
    Ministrul economiei şi comerţului                                                Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                        Mihail Pop

    Nr. 558. Chişinău, 18 mai 2007.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 558
din 18 mai 2007

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 558
din 18 mai 2007

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 558
din 18 mai 2007

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 558
din 18 mai 2007


Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 558
din 18 mai 2007