DPO83/2009
ID intern unic:  332938
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 83
din  01.12.2009
privind constituirea Comisiei pentru reforma constituţională
Publicat : 04.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 174-176     art Nr : 548     Data intrarii in vigoare : 01.12.2009
    Prin modificarea operată în anul 2000 în Constituţia Republicii Moldova a fost legalizat un mecanism care poate genera şi conserva conflicte, instabilitate politică şi economică în ţară, Parlamentul ales în mod legal de către popor fiind în repetate rînduri supus riscului de a fi dizolvat.
    Pornind de la necesitatea depăşirii crizei constituţionale, consolidării statalităţii Republicii Moldova, sporirii eficienţei guvernării societăţii şi funcţionării instituţiilor publice, precum şi a asigurării manifestării voinţei generale a poporului de către Legea Supremă a statului, şi în temeiul art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. – Se constituie Comisia pentru reforma constituţională în următoarea componenţă:
Preşedinte
    GHIMPU Mihai                      – Preşedinte al Parlamentului, Preşedinte interimar
                                                      al Republicii Moldova
Secretar
    CREANGĂ Ion                      – şef al Direcţiei juridice a Aparatului Parlamentului
Membri:
    FILAT Vladimir                      – Prim-ministru
    URECHEAN Serafim              – prim-vicepreşedinte al Parlamentului
    STOIANOGLO Alexandru     – vicepreşedinte al Parlamentului
    LUPU Marian                         – preşedinte al Fracţiunii parlamentare a Partidului
                                                      Democrat din Moldova
    GODEA Mihai                        – preşedinte al Fracţiunii parlamentare a Partidului
                                                      Liberal Democrat din Moldova
    HADÂRCĂ Ion                      – preşedinte al Fracţiunii parlamentare a Partidului
                                                      Liberal
    UNTILĂ Veaceslav                – preşedinte al Fracţiunii parlamentare a Partidului
                                                      „Alianţa Moldova Noastră”
    PLEŞCA Ion                           – preşedinte al Comisiei juridice, numiri şi imunităţi
                                                      a Parlamentului
    BĂIEŞU Aurel                        – vicepreşedinte al Comisiei juridice, numiri şi
                                                      imunităţi a Parlamentului
    NEMERENCO Valeriu          – deputat în Parlament
    TĂNASE Alexandru               – ministru al justiţiei
    SUSARENCO Gheorghe       - viceministru al justiţiei
    FORMUZAL Mihail               – Guvernator (Başkan) al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)
    ZUBCO Valeriu                      – Procuror General
    OHOTNICOV Alexandru      – şef interimar al Direcţiei generale a Aparatului
                                                      Preşedintelui Republicii Moldova
    PUŞCAŞ Victor                      – judecător la Curtea Constituţională
    TIMOFTI Nicolae                   – membru al Consiliului Superior al Magistraturii
    DOLEA Igor                           – membru al Consiliului Superior al Magistraturii
    AMIHALACHIOAIE
    Gheorghe                                – preşedinte al Consiliului Baroului Avocaţilor din
                                                      Republica Moldova
    CHIRTOACĂ Dorin              – primar general al municipiului Chişinău
    ARSENI Alexandru                – conferenţiar universitar, doctor în drept
    AVORNIC Gheorghe             – profesor universitar, doctor habilitat în drept
    CÂRNAŢ Teodor                  – conferenţiar universitar, doctor habilitat în drept
    COBĂNEANU Sergiu           – profesor universitar, doctor în drept
    CUŞMIR Marcel                    – conferenţiar universitar, doctor habilitat în drept
    GUCEAC Ion                        – profesor universitar, doctor habilitat în drept
    NEGRU Boris                        – conferenţiar universitar, doctor în drept
    OSMOCHESCU Nicolae      – profesor universitar, doctor în drept
    POPA Victor                          – profesor universitar, doctor habilitat în drept
    SMOCHINĂ Andrei              – profesor universitar, doctor habilitat în drept
    ŢURCANU Sergiu                 – conferenţiar universitar, doctor în drept
    BOSTAN Galina                    – director al Asociaţiei Obşteşti „Centrul pentru
                                                     Analiza şi Prevenirea Corupţiei”
    BOŢAN Igor                         – director executiv al Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia
                                                     pentru Democraţie Participativă „ADEPT”
    GURIN Corneliu                    – expert juridic la Asociaţia Obştească „Agenţia
                                                      pentru Susţinerea Învăţămîntului Juridic şi a
                                                     Organelor de Drept „EX-LEGE”
    MUNTEANU Igor                – director executiv al Asociaţiei Obşteşti „Institutul
                                                     pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”
    URÎTU Ştefan                        – preşedinte al Comitetului Helsinki pentru Drepturile
                                                     Omului din Republica Moldova
    BUCEAŢCHI Nicolai            – politolog.
    Art. 2. – Comisia:
    a) va identifica şi va analiza lacunele sistemului constituţional;
    b) va elabora propuneri privind reforma constituţională în Republica Moldova.
    Art. 3. – Comisia îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu propriul regulament.
    Art. 4. – Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 83-V. Chişinău, 1 decembrie 2009.