EMO191/2009
ID intern unic:  333197
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
ERATĂ Nr. 191
din  25.12.2009
ERATĂ
Publicat : 25.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 191-192     art Nr : 35
    În Hotărîrea Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 189-190, art. 923) în anexa nr. 2 cifra “4” va fi citită “5”, iar cifra “8” va fi citită “9”.