LPC127/2009
ID intern unic:  333322
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 127
din  23.12.2009
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 197-200     art Nr : 664
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. – La articolul 19 alineatul 1 din Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17–19, art.56), cu modificările ulterioare, ultima  propoziţie se exclude.
    Art.II. – Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (1), cuvîntul „exclusiv” se exclude.
    2. La articolul 35 alineatul (2), cuvîntul „exclusiv” se exclude.
    Art.III. – La articolul 6 alineatul (1) din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117–119, art.946), cu modificările ulterioare, cuvîntul „exclusiv” se exclude.
    Art.IV. – La articolul 23 alineatul (5) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56–57, art.624), cu modificările ulterioare, cuvîntul „exclusiv” se exclude.
    Art.V. – Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (2), litera b1) se exclude.
    2. La articolul 19 alineatul (1), cuvîntul „exclusiv” se exclude.
    3. La articolul 20 alineatul (2) litera b), textul „sau dobîndire a cetăţeniei unui alt stat” se exclude.
    4. La articolul 75, alineatele (2)–(4) se abrogă.
    Art.VI. – La articolul 12 din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117–126 BIS), cu modificările ulterioare, cuvîntul „exclusiv” se exclude.
    Art.VII. – La articolul 14 alineatul (2) din Legea nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.764), cu modificările ulterioare, cuvîntul „exclusiv” se exclude.
    Art.VIII. – La articolul 25 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 9 decembrie 2005), cu modificările ulterioare, textul„ , cu excepţia cazurilor prevăzute de lege” se exclude.
    Art.IX. – La articolul 6 alineatul (2) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106–108, art.765), cu modificările ulterioare, litera i) se exclude.
    Art.X. – La articolul 3 din Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139–140, art.996), cu modificările ulterioare, cuvîntul „exclusiv” se exclude.
    Art.XI. – La articolul 10 alineatul (1) litera a) din Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.20, art.80), cu modificările ulterioare, cuvîntul „exclusiv” se exclude.
    Art.XII. – La articolul 13 alineatul (2) din Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91–94, art.668), cu modificările ulterioare, litera g) se exclude.
    Art.XIII. – La articolul 10 alineatul (1) din Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali nr.402-XV din 2 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1–4, art.4), cu modificările ulterioare, cuvîntul „exclusiv” se exclude.
    Art.XIV. – La articolul 13 alineatul (7) din Legea nr.134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.120–121, art.470), cu modificările ulterioare, textul„ , nici cele care deţin şi cetăţenia unui alt stat” se exclude.
    Art.XV. – La articolul 27 alineatul (1) litera g) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230–232, art.840), cu modificările ulterioare, textul „ , inclusiv nu deţine cetăţenia altui stat dacă candidează la o funcţie care prevede acces la secretul de stat” se exclude.
    Art.XVI. – La articolul 25 alineatul (1) din Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.45–46, art.123), litera g) se exclude.
    Art.XVII. –  La articolul 17 alineatul (1) litera a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 5 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237–240, art.864), textul „şi nu deţine cetăţenia altui stat” se exclude.
    Art.XVIII. – Articolul XXI din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.273-XVI din 7 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.84–85, art.288) se abrogă.
    Art.XIX. – Persoanele care, în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.273-XVI din 7 decembrie 2007, au fost transferate la un alt loc de muncă sau eliberate din funcţie sînt în drept, în baza unei cereri scrise, să fie reîncadrate la locul de muncă precedent sau la un loc de muncă similar.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                  Mihai GHIMPU

    Nr.127-XVIII. Chişinău, 23 decembrie 2009.