*HGO1337/2005 Versiunea originala
ID intern unic:  333925
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1337
din  16.12.2005
cu privire la aprobarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase
în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 2006-2010
Publicat : 23.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 172-175     art Nr : 1436
    În conformitate cu prevederile art. 8 lit. h), art. 34 alin. (5) şi art. 72 lit. f) din Codul silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996, pentru utilizarea raţională, oportună şi eficientă a masei lemnoase exploatabile, ameliorarea stării şi a funcţiilor ecoprotective ale pădurilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă posibilitatea de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 2006-2010 în fondul forestier gestionat de Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva", în mărime de 1359,3 mii m3, conform anexei.
    2. Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva", prin intermediul organizaţiilor subordonate, va asigura respectarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale în volumele prevăzute de prezenta hotărîre, reieşind din amenajamentele silvice, studiile şi cercetările de domeniu.
    3. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale:
    va supraveghea respectarea de către Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" a posibilităţii de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale, aprobate prin prezenta hotărîre;
    în comun cu Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" şi Acadenia de Ştiinţe a Moldovei, va concretiza anual volumul tăierilor de reconstrucţie ecologică în fondul forestier de stat, aprobat prin hotărîrea în cauză.

    PRIM-MINISTRU                                  Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi
    resurselor naturale                                  Constantin Mihailescu
    Ministrul finanţelor                                  Mihail Pop

    Chişinău, 16 decembrie 2005.
    Nr. 1337.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1337
din 16 decembrie 2005
Posibilitatea
de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor
 de produse principale pentru perioada
2006-2010 în fondul forestier gestionat de Agenţia
pentru Silvicultură "Moldsilva"

Nr. d/o Denumirea unităţii silvice Posibilitatea pentru perioadl respectivă, mii m3 inclusiv pe ani:
2006 2007 2008 2009 2010
A. Tăieri de regenerare şi de conservare
1 Bălţi 30,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6.1
2 Călăraşi 72,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
3 Chişinău 98,0 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
4 Cimişlia 40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
5 Comrat 56,5 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
6 Edineţ 90,5 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1
7 Glodeni 94,5 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
8 Hînceşti-Silva 128,0 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6
9 laloveni 28,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
10 largara 51,5 10,3 10,3 10,3 10.3 10,3
11 Manta-V 61,5 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
12 Nisporeni-Silva 65,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
13 Orhei 63,0 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
14 Silva-Centru, Ungheni 57,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11.5
15 Silva-Sud, Cahul 86.8 17,6 17,5 17,4 17,3 17,0
16 Străşeni 26,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
17 Teleneşti 19,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
18 Tighina 105,0 21,0 21,0 21,0   21,0 21,0
  Total 1173,3 234,9 234,8 234,7 234,6 234,3
B.Tăieri de reconstrucţie ecologică
19 Codrii 23,0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
20. Pădurea Domnească 26,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
21. Plaiul Fagului 26,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
22. Prutul de Jos 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
23. Soroca 59,5 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
24 Şolăneşti 50,5 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
Total: 186,0 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2
  Total general: 1359,3 272,1 272,0 271,9 271,8 271,5