LPM26/2010
ID intern unic:  334052
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 26
din  04.03.2010
privind Zona Economică Liberă „Bălţi”
Publicat : 23.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 39-40     art Nr : 105
    MODIFICAT
   
LP17 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.148; în vigoare 08.03.19
   
LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18
    LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569
    LP203 din 20.11.15, MO332-339/11.12.15 art.643
    LP169 din 31.07.15, MO241-246/28.08.15 art.471
   
LP193 din 05.10.12, MO216-220/19.10.12 art.701
    LP243 din 24.09.10, MO202-205/15.10.10 art.676    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Dispoziţii generale
    (1) Pe teritoriul municipiului Bălţi se înfiinţează Zona Economică Liberă „Bălţi” (denumită în continuare zonă liberă) pe un termen de 25 de ani.
    (2) În componenţa zonei libere se includ:
    a) un teren de 2,02 ha, amplasat pe str. Dovator nr.86, municipiul Bălți, și două terenuri adiacente: de 1,32380 ha, cu numărul cadastral 0300205284, amplasat pe str. Dovator nr. 86a, municipiul Bălți, și de 1,2307 ha, cu numărul cadastral 03002050074, amplasat pe str. Dovator nr. 86, municipiul Bălți;
    [Art.1 al.(2), lit.a) modificată prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    [Art.1 al.(2), lit.a) modificată prin LP193 din 05.10.12, MO216-220/19.10.12 art.701]
    b) un teren de 10,35 ha, amplasat pe str. Industrială nr.4.
    c) un teren de 90,00 ha, amplasat pe str. Aerodromului nr. 1.
    [Art.1 al.(2), lit.c) modificată prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    [Art.1 al.(2), lit.c) introdusă prin LP243 din 24.09.10, MO202-205/15.10.10 art.676]
   
d) un teren de 12,00 hа, amplasat pe str. V. Crăsescu nr. 1, oraşul Străşeni.
    [Art.1 al.(2), lit.d) introdusă prin LP193 din 05.10.12, MO216-220/19.10.12 art.701]
   
e) un teren de 15,15 ha, cu numărul cadastral 8001103045, amplasat în oraşul Străşeni;
    [Art.1 al.(2), lit.e) introdusă prin LP169 din 31.07.15, MO241-246/28.08.15 art.471]
    f) un teren de 6,0158 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 8001105079, 8001105110, 8001105092, amplasat pe str. Miron Costin nr. 2, municipiul Strășeni, și un teren de 16,33 ha, cu numărul cadastral 8028113003, amplasat în comuna Pănășești, raionul Strășeni;
    [Art.1 al.(2), lit.f) în redacția LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    [Art.1 al.(2), lit.f) introdusă prin LP169 din 31.07.15, MO241-246/28.08.15 art.471]
    g) un teren de 10,25 ha, amplasat pe str. Alexei Mateevici nr. 49, oraşul Străşeni;
    [Art.1 al.(2), lit.g) introdusă prin LP169 din 31.07.15, MO241-246/28.08.15 art.471]
   
g1) un teren de 0,2417 ha, cu numărul cadastral 8001106067, amplasat pe str. Victor Crăsescu nr. 1, municipiul Strășeni, precum și construcția de pe acesta cu numărul cadastral 800110606722;
    [Art.1 al.(2), lit.g1) introdusă prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    h) un teren de 8,5 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 2701209156, 2701209271, 2701209274, amplasat pe str. Alba Iulia, oraşul Căuşeni;
    [Art.1 al.(2), lit.h) introdusă prin LP169 din 31.07.15, MO241-246/28.08.15 art.471]
   
i) un teren de 8,00 ha, cu numărul cadastral 6401307134, amplasat în orașul Orhei;
    [Art.1 al.(2), lit.i) introdusă prin LP203 din 20.11.15, MO332-339/11.12.15 art.643]
    j) un teren de 23,00 hа, cu numărul cadastral 1720102001, amplasat în extravilanul satului Crihana Veche, raionul Cahul;
    [Art.1 al.(2), lit.j) introdusă prin LP203 din 20.11.15, MO332-339/11.12.15 art.643]
    k) un teren de 17,00 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 1701124029, 1701124093, 1701124097, 1701124148, amplasat pe str. Muncii nr. 4 și nr. 4/1, municipiul Cahul, și două terenuri adiacente: de 0,27030 ha, cu numărul cadastral 1701124076, amplasat pe str. Muncii nr. 4a, municipiul Cahul, și de 0,13240 ha, cu numărul cadastral 1701124077, amplasat pe str. Muncii nr. 4b, municipiul Cahul.
    [Art.1 al.(2), lit.k) modificat prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    [Art.1 al.(2), lit.k) introdusă prin LP203 din 20.11.15, MO332-339/11.12.15 art.643]
   
l) un teren de 8,92 hа, cu numărul cadastral 8501211111, amplasat pe str. Cetatea Albă, orașul Ștefan Vodă;
    [Art.1 al.(2), lit.l) introdusă prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    m) un teren de 20,00 hа, cu numărul cadastral 2901321001, amplasat pe str. Nicolae Iorga, orașul Cimișlia;
    [Art.1 al.(2), lit.m) introdusă prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    n) trei terenuri: de 0,95570 ha, cu numărul cadastral 4310207371, de 0,22430 ha, cu numărul cadastral 4310207036, și de 0,32270 ha, cu numărul cadastral 4310207058, amplasate în satul Albinețul Vechi, raionul Fălești;
    [Art.1 al.(2), lit.n) introdusă prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    o) un teren de 8,715 ha, cu numărul cadastral 67012060023, amplasat pe str. Dacia nr. 40, orașul Rezina;
    [Art.1 al.(2), lit.o) introdusă prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    [Art.1 al.(2), lit.p) abrogată prin LP17 din 15.02.19, MO86-92/08.03.19 art.148; în vigoare 08.03.19]
    [Art.1 al.(2), lit.p) în redacția LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.1 al.(2), lit.p) introdusă prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    q) un teren de 13,2245 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 0100302053, 0100302904, 0100302905 și 0100302906, amplasate pe str. Uzinelor nr. 104, municipiul Chișinău.
    [Art.1 al.(2), lit.q) introdusă prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
   
(3) Hotarele şi configuraţia zonei libere sînt stabilite în planurile cadastrale, elaborate în conformitate cu legislaţia cadastrală şi cu prezenta lege, ale acestor teritorii.
    Articolul 2. Administrarea zonei libere
    (1) Pentru administrarea zonei libere, Guvernul instituie un organ de stat cu statut de persoană juridică (denumit în continuare Administraţie), care desfăşoară activitate pe principii de autofinanţare.
    (2) Structura, funcţiile şi volumul împuternicirilor Administraţiei sînt stabilite în Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere şi în Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă „Bălţi”, aprobat de Guvern.
    Articolul 3. Activitatea în zona liberă
    Modul de selectare a rezidenţilor, genurile de activitate permise, regimurile vamal, fiscal, valutar, de vize şi de înregistrare, relaţiile de muncă şi protecţia socială în zona liberă sînt stabilite de Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001.
    Articolul 4. Încetarea activităţii zonei libere
    (1) Zona liberă încetează să activeze la expirarea termenului de funcţionare.
    (2) După încetarea activităţii zonei libere, foştii rezidenţi persoane fizice şi juridice pot continua activitatea economică pe principii generale, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova la momentul respectiv.
    Articolul 5. Garanţiile în cazul modificării legislaţiei
    În cazul adoptării unor acte legislative care ar conduce la înrăutăţirea condiţiilor de activitate ale rezidenţilor zonei libere ce ţin de regimul vamal şi de cel fiscal, prevăzute în Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001, rezidenţii sînt în drept ca, în termen de 10 ani de la data intrării în vigoare a unor astfel de acte legislative, să se călăuzească de prevederile legii cu privire la zonele economice libere, în vigoare la data înregistrării lor în zona liberă.
    Articolul 6. Dispoziţii finale
    Guvernul, în termen de 30 de zile:
    va numi administratorul principal al zonei libere;
    va aproba Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă „Bălţi”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Mihai GHIMPU


    Nr. 26. Chişinău, 4 martie 2010.