LPC31/2010
ID intern unic:  334059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 31
din  05.03.2010
pentru modificarea articolului 21 din Legea nr.243-XV
din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată
a riscurilor de producţie în agricultură
Publicat : 23.03.2010 în Monitorul Oficial Nr. 39-40     art Nr : 109
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 21 alineatul (4) din Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132–137, art.704), cu modificările ulterioare, textul „pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi” se substituie prin textul „pînă la 31 decembrie 2012”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 31. Chişinău, 5 martie 2010.