HGM274/2010
ID intern unic:  334331
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 274
din  13.04.2010
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 20.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 56-57     art Nr : 342
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                              Valeriu Cosarciuc
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 274. Chişinău, 13 aprilie 2010.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 274
din 13 aprilie 2010
Modificările
ce se opereazăîn unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.384 din 31 martie 2003 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.62-66, art.403), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.384
din 31 martie 2003

Efectivul-limită
al personalului serviciilor publice create pe lîngă
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

                                                                                                                     (unităţi)
         Denumirea serviciului
Efectivul-limită al personalului, total
Inclusiv:
cheltuieli de bază
mijloace speciale
Centrul Republican de Diagnosticare Veterinară
122
110
12

Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer

384
320
64
Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante
85
85
-

Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice

1135
1104
31

Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală

895
895
-

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

8
8
-

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

66
66
-”.

    [Pct.2 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    3. În punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.1120 din 27 octombrie 2005 „Cu privire la unele măsuri de eficientizare a lucrărilor de combatere a căderilor de grindină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.145-147, art.1200), cu modificările ulterioare, cifrele „1161” şi „1099” se substituie, respectiv, cu cifrele „1104” şi „1042”.
    4. În punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.1183 din 20 octombrie 2008 „Privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.190-192, art.1189), cu modificările şi completările ulterioare, cifrele „961” şi „858” se substituie, respectiv, cu cifrele „895” şi „792”.
    5. În punctul 8 din Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 9 decembrie 2008 „Cu privire la  crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.221-222, art.1410), cu modificările ulterioare, cifrele „337”, „37”, „230” şi „70” se substituie, respectiv, cu cifrele „320”, „45”, 208” şi „67”