DPO273/2010
ID intern unic:  334370
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE Nr. 273
din  21.04.2010
privind conferirea “Ordinului Republicii”
domnului Iuri GREKOV
Publicat : 26.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 61     art Nr : 184
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea literaturii, contribuţie la procesul de renaştere naţională şi la promovarea valorilor cultural-istorice, domnului Iuri GREKOV, scriitor, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 273-V. Chişinău, 21 aprilie 2010.