*HGO995/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  334380
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 995
din  03.09.2007
cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni
comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate
pe anii  2007-2009
Publicat : 07.09.2007 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 1028
    În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 25 decembrie 2006 „Cu privire la crearea Grupului de Nivel Înalt pentru Copiii Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art.1563) şi în scopul realizării prevederilor Protocolului de colaborare privind promovarea acţiunilor comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul naţional de acţiuni comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate pe anii 2007-2009 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura implementarea prevederilor Planului naţional sus-numit în limita alocaţiilor bugetare aprobate.
    3. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Planului naţional menţionat se pun în sarcina Ministerului Educaţiei şi Tineretului, Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne (conform competenţelor), care vor raporta Guvernului semestrial, pînă la 15 ianuarie şi 15 iulie.

    Prim-ministru                                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                 Victor Ţvircun
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                        Galina Balmoş
    Ministrul sănătăţii                                                        Ion Ababii
    Ministrul afacerilor interne                                         Gheorghe Papuc
    Ministrul finanţelor                                                      Mihail Pop

    Nr. 995. Chişinău, 3 septembrie 2007.


PLANUL NAŢIONAL
de acţiuni comunitare pentru susţinerea copiilor
aflaţi în dificultate pe anii 2007-2009