DPO282/2010
ID intern unic:  334405
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 282
din  26.04.2010
privind conferirea “Ordinului Republicii”domnului Nicolae MĂTCAŞ
Publicat : 30.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 64-65     art Nr : 193
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la procesul de renaştere naţională, pentru merite în promovarea valorilor democratice şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Nicolae MĂTCAŞ i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 282-V. Chişinău, 26 aprilie 2010.