DPO322/2010
ID intern unic:  334777
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 322
din  31.05.2010
privind conferirea titlului onorific „Om Emerit”
doamnei Renata VEREJANU
Publicat : 04.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 257
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în propagarea valorilor spirituale şi morale, contribuţie la promovarea tinerelor talente şi activitate organizatorică prodigioasă, doamnei Renata VEREJANU, preşedinte al Organizaţiei Mondiale a Copiilor Talentaţi, i se conferă titlul onorific „Om Emerit”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 322-V. Chişinău, 31 mai 2010.