HBNA86/2010
ID intern unic:  334866
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 86
din  30.04.2010
privind modificarea şi completarea unor acte normative
ale Băncii Naţionale a Moldovei
Publicat : 11.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 357

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiţiei
al Republicii Moldova
Alexandru TĂNASE
nr.755 din 4 iunie 2010

    În temeiul art.5 lit.d), art.11 şi art.44 lit.a) şi c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1, art.25 alin.(1), art.28 alin.(1) şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr.1, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se modifică şi se completează Regulamentul nr.3/09 cu privire la expunerile “mari”, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 37 din 1 decembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.70, art.31), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    1) La capitolul I, litera E, punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. expunerilor asigurate:
    a) cu valori mobiliare de stat, emise de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova;
    b) cu valori mobiliare emise de Banca Naţională a Moldovei (Certificatele Băncii Naţionale a Moldovei);
    c) cu valori mobiliare emise de Guvernul unei ţări-membre a Organizaţiei de Colaborare Economică şi Dezvoltare;
    d) de garanţia Guvernului Republicii Moldova sau a Guvernului unei ţări-membre a Organizaţiei de Colaborare Economică şi Dezvoltare;
    e) de organizaţii internaţionale şi bănci multilaterale de dezvoltare, enumerate în anexa nr.1, cu condiţia că:
    a) dreptul ce reiese din asigurare se realizează numai în cazul incapacităţii clientului de a-şi îndeplini angajamentele faţă de bancă;
    b) clauza privind asigurarea este irevocabilă şi stipulată expres;
    c) asigurarea poate fi realizată astfel că nici asigurătorul, nici o altă persoană nu vor putea contesta drepturile legale ale băncii reieşind din garanţie.
    2) Regulamentul se completează cu anexa 1, cu următorul conţinut:
 „Anexa 1
Lista organizaţiilor internaţionale şi a băncilor
 multilaterale de dezvoltare

    I. Organizaţii internaţionale:
    1. Comunitatea Europeană;
    2. Fondul Monetar Internaţional;
    3. Banca Reglementărilor Internaţionale.
    II. Bănci multilaterale de dezvoltare:
    1. Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development);
    2. Corporaţia Financiară Internaţională (the International Finance Corporation);
    3. Banca Inter-americană de Dezvoltare (the Inter-American Development Bank);
    4. Banca Asiatică de Dezvoltare (the Asian Development Bank);
    5. Banca Africană de Dezvoltare (the African Development Bank);
    6. Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank);
    7. Banca Nordică de Investiţii (the Nordic Investment Bank);
    8. Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank);
    9. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Develop­ment);
    10. Banca Europeană de Investiţii (the European Investment Bank);
    11. Fondul European de Investiţii (the European Investment Fund) şi
    12. Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor (the Multilateral Investment Guarantee Agency).”
    [Pct.2 abrogat prin HBN231 din 27.10.11, MO216-221/09.12.11 art.2007; în vigoare 01.01.12]
   
[Pct.3 abrogat prin HBN279 din 01.12.11, MO216-221/09.12.11 art.2008; în vigoare 01.01.12]

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                                                             Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 86. Chişinău, 30 aprilie 2010.