OIFPSA295/2010
ID intern unic:  334898
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 295
din  08.06.2010
privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea
 măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale
Publicat : 15.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 98-99     art Nr : 366
    Abrogat prin OIFPS379 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.622

    MODIFICAT
   
OIFPS1003 din 12.10.16, MO361-367/21.10.16 art.1783; în vigoare 21.10.16
   
OIFPS792 din 24.08.16, MO288-292/02.09.16 art.1432; în vigoare 24.08.16
   
OIFPS1023 din 25.07.14, MO256-260/29.08.14 art.1265
   
OIFPS903 din 02.07.13, MO146-151/12.07.13 art.1088; în vigoare 12.07.13
   
OIFPS969 din 21.09.12, MO209-211/05.10.12 art.1178; în vigoare 21.09.12
    OIFPS938 din 28.11.11, MO216-221/09.12.11 art.2005    Întru executarea art.227, art.230 şi art.203 alin.(14) din Codul  fiscal şi beneficierea  de prevederile art.50 alin.(1) din  Legea insolvabilităţii nr.149 din 29 iunie 2012, precum şi în baza art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal şi întru asigurarea stingerii obligaţiei fiscale şi în scopul ne permiterii contribuabililor restanţieri de a delapida, înstrăina, substitui sau tăinui bunurile ce le aparţin cu drept de proprietate,
    [Preambul modificat prin OIFPS1023 din 25.07.14, MO256-260/29.08.14 art.1265]
O R D O N:
    1. Se aprobă următoarele formulare tip:
    • „Hotărîrea cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale” – anexa nr.1 la prezentul ordin, aplicabilă în cazurile prevăzute de pct.2 lit.b), lit.c), lit.d) şi lit.f) din prezentul ordin;
    • „Act de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale” – anexa nr.2 la prezentul ordin, aplicabilă în cazurile prevăzute de pct.2 lit.b), lit.c), lit.d) şi lit.f) din prezentul ordin;.
    • “Lista bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale” – anexa nr. 3 la prezentul ordin, aplicabilă în cazurile prevăzute de pct.2 lit.b), lit.c), lit.d) şi lit.f) din prezentul ordin;
    • Hotărârea cu privire la asigurarea stingerii obligației fiscale” – anexa nr.4 la prezentul ordin, aplicabilă în cazurile prevăzute de pct.2 lit. e) din prezentul ordin;
    • “Act de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale” – anexa nr.5 la prezentul ordin, aplicabilă în cazurile prevăzute de pct.2 lit. e) din prezentul ordin;
    • „Lista bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale” – anexa nr.6 la prezentul ordin, aplicabilă în cazurile prevăzute de pct.2 lit. e) din prezentul ordin.
    [Pct.1 modificat prin OIFPS1003 din 12.10.16, MO361-367/21.10.16 art.1783; în vigoare 21.10.16]
    [Pct.1 modificat prin OIFPS938 din 28.11.11, MO216-221/09.12.11 art.2005]
    2. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale sînt în drept să aplice măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale, prin întocmirea formularelor aprobate la pct.1 din prezentul ordin, în cazurile: 
    [Pct.2 lit.a) exclusă prin OIFPS792 din 24.08.16, MO288-292/02.09.16 art.1432; în vigoare 24.08.16]
    b. emiterii deciziei asupra cazului de încălcare şi neexpirării termenului de 30 de zile din data pronunţării acesteia, conform art.252 din Codul fiscal;
    c. contestării deciziilor şi acţiunilor privind executarea silită a obligaţiei fiscale conform art.273 din Codul fiscal;
    d. ridicării sechestrului de pe bunurile necomercializate  în rezultatul licitaţiilor petrecute, conform prevederilor art. 203 alin. (14) din Codul fiscal, iar contribuabilul nu deţine alte bunuri pasibile sechestrării.
    [Pct.2 lit.e) abrogată prin OIFPS1023 din 25.07.14, MO256-260/29.08.14 art.1265]
    [Pct.2 lit.e) modificată prin OIFPS969 din 21.09.12, MO209-211/05.10.12 art.1178; în vigoare 21.09.12]
    [Pct.2 lit.e) introdusă prin OIFPS938 din 28.11.11, MO216-221/09.12.11 art.2005]
    [Pct.2 lit.e) abrogată prin OIFPS1023 din 25.07.14, MO256-260/29.08.14 art.1265]
    [Pct.2 lit.f) introdusă prin OIFPS903 din 02.07.13, MO146-151/12.07.13 art.1088; în vigoare 12.07.13]
    [Pct.21 abrogat prin OIFPS1023 din 25.07.14, MO256-260/29.08.14 art.1265]
    [Pct.21 introdus prin OIFPS969 din 21.09.12, MO209-211/05.10.12 art.1178; în vigoare 21.09.12]
    3. Sechestrarea bunurilor ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale se va exercita în modul şi în condiţiile prevăzute de capitolul 9 din Codul fiscal, cu excepţia prevederilor art.203 din Codul fiscal „Comercializarea bunurilor sechestrate”.
    4. În scopul comercializării bunurilor sechestrate ca măsură asigurătorie a stingerii obligaţiilor fiscale, organele fiscale vor aplica sechestrul ca modalitate de executare silită a obligaţiei fiscale în baza Hotărîrii cu privire la executarea silită.
    5. Evidenţa hotărîrilor cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscale şi a actelor de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale va fi ţinută în registre separate, şnuruite şi sigilate.
    [Pct.6 abrogat prin OIFPS1023 din 25.07.14, MO256-260/29.08.14 art.1265]
    [Pct.6 în redacţia OIFPS938 din 28.11.11, MO216-221/09.12.11 art.2005]
    7. Se abrogă Ordinul IFPS nr.44 din 24.02.2009 „Privind aprobarea formularelor aferente unor măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale” şi Ordinul IFPS nr.266 din 24.05.2010 „Cu privire la completarea Ordinului IFPS nr.44 din 24.02.2009 „Privind aprobarea formularelor aferente unor măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale”.
    8. Secţia secretariat (dna Liliana Chirieazev) va aduce la cunoştinţă prezentul ordin subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                      Nicolae PLATON

    Nr. 295. Chşinău, 8 iunie 2010.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS792 din 24.08.16, MO288-292/02.09.16 art.1432; în vigoare 24.08.16]

    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS903 din 02.07.13, MO146-151/12.07.13 art.1088; în vigoare 12.07.13]

    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS938 din 28.11.11, MO216-221/09.12.11 art.2005]

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 introdusă prin OIFPS1003 din 12.10.16, MO361-367/21.10.16 art.1783; în vigoare 21.10.16]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 introdusă prin OIFPS1003 din 12.10.16, MO361-367/21.10.16 art.1783; în vigoare 21.10.16]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 introdusă prin OIFPS1003 din 12.10.16, MO361-367/21.10.16 art.1783; în vigoare 21.10.16]