LPC110/2010
ID intern unic:  334958
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 110
din  04.06.2010
pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII
 din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Publicat : 22.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 103-104     art Nr : 307
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 3, textele „femeilor gravide,” şi „boli canceroase,” se exclud.
    punctul 5:
    la alineatul întîi, textul „1000 de lei pentru fiecare tranzacţie şi care achită o sumă mai mare de 10000 de lei lunar în numerar pentru impozitele şi taxele administrate de Serviciul Vamal” se substituie prin textul „cumulativ 100 de mii de lei lunar”;
    la alineatul al doilea, textul „iar în cazul impozitelor şi taxelor administrate de Serviciul Vamal – doar în limitele prevăzute, de asemenea,” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Mihai  GHIMPU

    Nr. 110. Chişinău, 4 iunie 2010.