*OMEC66/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  335034
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 66
din  04.05.2010
cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi
ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către
 aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate
 cu TVA la cota zero
Publicat : 07.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 68-69     art Nr : 260
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. Se abrogă ordinele Ministerului Economiei nr.3 din 15.01.2010, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 8-10/18 din 22.01.2010, nr. 25 din 11.02.2010, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 27-28/85 din 19.02.2010, şi nr. 36 din 03.03.2010, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 35/136 din 12.03.2010.
    3. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Sergiu Ciobanu, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                            Valeriu LAZAR

    Nr. 66. Chişinău, 4 mai 2010.


    anexa