LPC170/2010
ID intern unic:  335306
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 170
din  09.07.2010
cu privire la modificarea capitolului VI din
Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006
Publicat : 20.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 124-125     art Nr : 398
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Capitolul VI din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75–78,  art. 314), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
Capitolul VI
 STIMULAREA DEZVOLTĂRII SECTORULUI
VITIVINICOL
    Articolul 31. Stimularea dezvoltării sectorului
                         vitivinicol
    Stimularea dezvoltării sectorului vitivinicol de către stat se efectuează prin acordarea de subvenţii din Fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, creat anual în cadrul bugetului de stat.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Mihai  GHIMPU

    Nr. 170. Chişinău, 9 iulie 2010.