*LPO1018/2002 Versiunea originala
ID intern unic:  335502
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1018
din  25.04.2002
pentru ratificarea Protocolului privind poluanţii organici persistenţi
şi a Protocolului privind metalele grele la Convenţia din 1979 asupra
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi
Publicat : 23.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 66-68     art Nr : 535
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. - Se ratifică următoarele protocoale la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi:
    - Protocolul privind poluanţii organici persistenţi, întocmit la Aarhus la 24 iunie 1998;
    - Protocolul privind metalele grele, întocmit la Aarhus la 24 iunie 1998.
    Art. 2. - Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va asigura realizarea prevederilor protocoalelor menţionate.
    Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea către depozitar a instrumentelor de ratificare.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                             Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 25 aprilie 2002.
    Nr. 1018-XV.