*LPO1363/2002 Versiunea originala
ID intern unic:  335506
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1363
din  04.10.2002
pentru ratificarea Acordului cu privire la reţeaua hidrometeorologică
interstatală a Comunităţii Statelor Independente
Publicat : 31.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 146-148     art Nr : 1129
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Se ratifică Acordul cu privire la reţeaua hidrometeorologică interstatală a Comunităţii Statelor Independente, semnat la Moscova la 16 martie 2001, cu următoarea rezervă formulată la momentul semnării:
"Republica Moldova susţine crearea reţelei hidrometeorologice interstatale a Comunităţii Statelor Independente, ca parte componentă a Organizaţiei Meteorologice Mondiale, şi va participa la realizarea prezentului acord în funcţie de posibilităţile financiare".
Art.2. - Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetului Executiv al Comunităţii Statelor Independente ratificarea acordului menţionat.
Art.3. -  Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                              Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 4 octombrie 2002.
    Nr. 1363-XV.