*LPO29/2003 Versiunea originala
ID intern unic:  335517
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 29
din  13.02.2003
pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto
la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire
la schimbarea climei
Publicat : 18.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 193
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Republica Moldova aderă la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, adoptat la 11 decembrie 1997.
Art. 2. - Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va asigura realizarea prevederilor Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei.
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va asigura remiterea către depozitar a instrumentului de aderare.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                              Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 13 februarie 2003.
    Nr. 29-XV.