RMO155/2010
ID intern unic:  335887
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 155
din  03.09.2010
R E C T I F I C A R E
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 53
    În Legea nr. 102 din 28 mai 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 135-137, art. 476, la art. V alin. (1) lit. b) cifra „33” se substituie cu cifra „34”.