HGO903/2010
ID intern unic:  336180
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 903
din  24.09.2010
cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului
 Veaceslav Negruţa, ministru al finanţelor, pentru semnarea
Acordului specific între Guvernul Regatului Suediei şi
Guvernul Republicii Moldova  privind suportul
Recensămîntului General Agricol în Republica Moldova
în perioada 2010-2012
Publicat : 01.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 191-193     art Nr : 988
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se acordă depline puteri dlui Veaceslav Negruţa, ministru al finanţelor, pentru semnarea Acordului specific între Guvernul Regatului Suediei şi Guvernul Republicii Moldova  privind suportul Recensămîntului General Agricol în Republica Moldova în perioada 2010-2012.

    PRIM-MINISTRU                                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                          Valeriu Lazar
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                       Iurie Leancă
    Ministrul finanţelor                                                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 903. Chişinău, 24 septembrie 2010.