LPO223/2010
ID intern unic:  336235
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 223
din  17.09.2010
privind ratificarea Acordului de avans dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru
  Dezvoltare în vederea pregătirii Proiectului
„e-Transformare a Guvernării”
Publicat : 08.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 197-199     art Nr : 640
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul de avans dintre Guvernul Republicii Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea pregătirii Proiectului „e-Transformare a Guvernării” în sumă de 2,0 milioane de dolari SUA, semnat la Chişinău la 9 august 2010.
    Art. 2. –  Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare despre ratificarea acordului nominalizat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 223. Chişinău, 17 septembrie 2010.