LPO238/2010
ID intern unic:  336288
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
LEGE Nr. 238
din  24.09.2010
pentru ratificarea Acordului dintre statele membre
ale Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est cu privire
 la aranjamentele ţării gazdă vizînd sediul Secretariatului
 Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est
Publicat : 12.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 200-201     art Nr : 668
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. – Se ratifică Acordul dintre statele membre ale Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est cu privire la aranjamentele ţării gazdă vizînd sediul Secretariatului Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est, semnat de Republica Moldova la 12 iulie 2010.
    Art.2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica depozitarului ratificarea acordului nominalizat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                            Mihai  GHIMPU

    Nr. 238. Chişinău, 24 septembrie 2010.